Träning som är utformad efter dina behov

 

Efter tre års arbete med Massive i allmänhet och ett års jobb med kundupplevelse i synnerhet så hittade vi ett antal framgångsfaktorer som gjorde träningsupplevelsen bättre, gjorde det lättare att fortsätta på gymmet och säkrade utveckling i träningen.

Efter många djupintervjuer, ännu fler enkäter och framförallt många konversationer på gymmet, så finns det ett antal trösklar som många av er upplever.

Tid

Det är svårt att prioritera träningen när man har ett livspussel som ska gå ihop. Barnen har aktiviteter, mat ska lagas, jobbet ska slutföras och någonstans ska orken också finnas. Nu kan du välja på upp till åtta pass om dagen, när du uppgraderar till vårt Premiumkort. En tid att passa gör att du mer troligt kommer till gymmet. Detta kan du inte missa!

TÄNK

Eftersom vi utökat vårt gruppträningsschema från ca 12 pass i veckan till över 50, så finns det alltid en tid som kan pass in i ditt livspussel. Morgonpass, middagspass och kvällspass. Varje dag i veckan har ett tema - du behöver bara boka in på den tiden som passar dig bäst. Nu slipper du fundera över vad du ska göra när du kommer till gymmet, vi tänker åt dig! Var trettonde vecka har vi en testvecka - då kan du enkelt mäta dina resultat efter en träningsperiod. Eftersom gruppträningen också är periodiserad så kan vi säkerställa goda resultat. Allt du behöver göra är att dyka upp på ditt bokade träningspass!

Glädje

Det är mer troligt att du kommer igång och fortsätter med din träning om du har roligt när du tränar. Vi märkte i våra djupintervjuer och enkäter att flest medlemmar har roligt på träningen när man tränar tillsammans med andra. Därför har vi utformat konceptet "Personligare Träning" där vi jobbar i mindre grupper, med mer personlig feedback och hjälp, men med stort stöd från gruppen. Lär känna nya träningskompisar, utvecklas tillsammans och stötta varandra - när vi lyfter varandra blir vi alla starkare.

Relevans

Om du kan se att träningen leder till framgång, oavsett mål, så är det mer troligt att du fortsätter att komma till träningen. Vi önskar en levande träningsmiljö med så hög andel tränande som möjligt, så därför vill vi göra träningen mer personlig och framförallt relevant för just dig! Med våra medlemsmöten och utvecklingssamtal så ser vi till att du hela tiden är på rätt spår i din utveckling. Vare sig du vill träna ensam, utvecklas i vår Personligare Träning eller jobba enskilt med personlig tränare så vet vi att det finns ett sätt för dig att lyckas. På medlemsmötet och utvecklingssamtalet ser vi till att guida dig till rätt lösning, så att träningen kan fortsätta vara relevant, rolig och framförallt utvecklande.

 

 
2015-03-28 09.37.09 Massive Deadlift Marklyft Eleiko.jpg
20170705 weight trainer mars .jpg
2015-10-19 11.42.10-1 3D_massive Ann-Kristin.jpg