Information

Nytt om uppsägningar

NYTT OM UPPSÄGNING

Som ett steg i vår administrativa utveckling har vi som sagt hittat en del rutiner som inte fungerat optimalt under en tid. För att verkligen minimera den mänskliga faktorns inblandning i eventuella missförstånd så har vi nu förtydligat vad som gäller när man säger upp sitt träningskort.

Vid uppsägning så behöver man numera komma till receptionen och fylla i en särskild uppsägningsblankett. När du och Massives receptionist båda har undertecknat denna blankett kopieras den och vi får vars ett likalydande exemplar av uppsägningen. Först när detta är genomfört räknas uppsägningen som genomförd.