Gymregler

Särskilda regler för barn på Massive

SÄRSKILDA REGLER GÄLLER ALLTID FÖR BARN UTAN EGET TRÄNINGSKORT PÅ GYMMET

Massive är en lekplats för vuxna och inte för barn, men eftersom vi regelbundet får lite problem med stök i lokalen mellan varven så kommer här en liten påminnelse om vad du som förälder behöver tänka på när du tar med barnen på gymmet;

 1. Barn under 10 år SKA alltid vistas i barnrummet under ditt träningspass. Du som förälder ansvarar för att ditt/dina barn stannar i barnrummet. Detta gäller ALLA tider på dygnet, inte bara under bemannade tider.
 2. Om ditt barn inte vill stanna i barnrummet så är den enklastelösningen att ta med sig utrustningen man behöver in i barnrummet och träna där.
 3. Barn får inte klättra på eller leka med utrustningen - det är tunga grejer med hög klämrisk. Föräldrar ansvarar för eventuella skador som uppstår på utrustning och barn.
 4. Små barn i barnvagn kan tas med in i gymmet och vara nära dig under hela passet, förutsatt att de sover eller är lugna. Annars hänvisar vi till barnrummet. Blöjbyten sker i barnrummet eller i omklädningsrum, inte ute i lokalen av hänsyn till andra tränande.
 5. Vid personlig träning kan ditt barn delta i ditt pass, dock ej springa runt fritt i lokalen.
 6. Barn mellan 10 och 14 år kan träna i målsmans sällskap med juniorkort. Från året man fyller 15 kan man träna själv med egen tagg.

För oss är det väldigt viktigt att tänka på säkerheten i gymmet. En olycka händer snabbt och eftersom de mindre barnen inte är medlemmar hos oss så täcks de inte heller utav vår försäkring. Barn tas alltid med på egen risk.

För allas trevnad undviker vi springande och allmänt stök i lokalen.

Den här lekplatsen är främst till för vuxna! :)

Skärpta regler för att ta med barn till Massive

Då vi under den senaste tiden märkt av ett ökande problem med barn som ensamma springer runt i gymmet (både dagtid och kvällstid) så måste vi nu skärpa reglerna kring vad som gäller när man tar med sig sina barn till Massive. För oss är det viktigt att reglerna gäller samtliga föräldrar och barn, och att alla som tar med sina barn känner att vi behandlar dem likvärdigt – att samma regler gäller alla.

 • Barn under 10 år ska uppehålla sig i barnrummet.
 • Barn mellan 10 och 15 år utan träningskort ska uppehålla sig i barnrummet, alternativt i de gula stolarna vid receptionen.
 • Lekaktiviteter sker i barnrummet – inte vid de gula stolarna vid receptionen.
 • Barn under 15 år som inte har träningskort får inte uppehålla sig på fria ytan, på gräset, i hantelhörnan, i grupprummet, i stretchutrymmet, i maskinparken eller på övrig träningsyta.
 • Samtliga instruktörer har rätt att muntligen säga till era barn att uppehålla sig i barnrummet – deras tillsägelse ska beaktas som en tillsägelse från Massive Performance AB.

Att ta med sig barnen till gymmet är ett privilegium som kan bli indraget om det inte sköts. Om muntliga tillsägelser inte följs, skickar vi en skriftlig tillsägelse – om problemet sedan kvarstår så kommer vi att dra in er rätt att ta med barnen. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att göra Massive till en så bra träningsmiljö som möjligt, med trygga barn och nöjda tränande.

Gymmet är främst en lekplats för vuxna, men alla barn som klarar av att uppehålla sig i barnrummet är välkomna!