Skärpta regler för att ta med barn till Massive

Då vi under den senaste tiden märkt av ett ökande problem med barn som ensamma springer runt i gymmet (både dagtid och kvällstid) så måste vi nu skärpa reglerna kring vad som gäller när man tar med sig sina barn till Massive. För oss är det viktigt att reglerna gäller samtliga föräldrar och barn, och att alla som tar med sina barn känner att vi behandlar dem likvärdigt – att samma regler gäller alla.

  • Barn under 10 år ska uppehålla sig i barnrummet.
  • Barn mellan 10 och 15 år utan träningskort ska uppehålla sig i barnrummet, alternativt i de gula stolarna vid receptionen.
  • Lekaktiviteter sker i barnrummet – inte vid de gula stolarna vid receptionen.
  • Barn under 15 år som inte har träningskort får inte uppehålla sig på fria ytan, på gräset, i hantelhörnan, i grupprummet, i stretchutrymmet, i maskinparken eller på övrig träningsyta.
  • Samtliga instruktörer har rätt att muntligen säga till era barn att uppehålla sig i barnrummet – deras tillsägelse ska beaktas som en tillsägelse från Massive Performance AB.

Att ta med sig barnen till gymmet är ett privilegium som kan bli indraget om det inte sköts. Om muntliga tillsägelser inte följs, skickar vi en skriftlig tillsägelse – om problemet sedan kvarstår så kommer vi att dra in er rätt att ta med barnen. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att göra Massive till en så bra träningsmiljö som möjligt, med trygga barn och nöjda tränande.

Gymmet är främst en lekplats för vuxna, men alla barn som klarar av att uppehålla sig i barnrummet är välkomna!