Instruktör Våren 2015

Det finns fortfarande ett behov av duktiga instruktörer på Massive. Allt eftersom verksamheten växer och får fler kunder så måste vi säkerställa att vi kan erbjuda bästa möjliga service.

Efter vår utvärdering av höstsäsongen 2014 så har vi kommit fram till att vi kommer att ha två instruktörstyper, så att instruktören själv kan välja hur mycket tid och engagemang han eller hon kan investera i vår gemenskap. Vi väljer att ha avtal med alla instruktörer för att säkerställa att arbetsfördelningen på Massive blir rättvis och utvärderar alltid efter varje säsong hur vi kan göra Massive bättre för både kunder och instruktörer.

Typ I

 1. Avtalet gäller från 20150105 till och med 20150531
 2. Tillgång till samtliga förmåner förutom träningskort under instruktörstiden
 3. 10% på kosttillskott och kläder (ej lösa bars och dryck) i shopen
 4. Arbetskläder på Massives bekostnad (värde ca 500:-)
 5. Utbildning när det är nödvändigt
 6. Tillgång till personalrum
 7. Inga krav på nedlagd tid – individuell överenskommelse gäller
 8. Instruktörer försöker i första hand hitta ersättare till pass själva - när det inte går ställs passet in om inte annan reserv finns i så god tid som möjligt.

Typ II

 1. Avtalet gäller från 20150105 till och med 20150531
 2. Tillgång till samtliga förmåner under instruktörstiden
 3. Träningskort (värde 399:-/mån)
 4. 10% på kosttillskott och kläder (ej lösa bars och dryck) i shopen
 5. Arbetskläder på Massives bekostnad (värde ca 500:-)
 6. Utbildning
 7. Tillgång till personalrum
 8. Instruktören ska kunna lägga tre timmar i veckan på att hjälpa till på gymmet – detta kan vara uppdelat på pass, flytande/extrainsatta pass, öppet hus, städning av exempelvis grupprum, hänga tillbaka vikter och liknande. Alla har delat ansvar för att hålla ordning på gymmet, vi är ett lag och vi jobbar tillsammans för kundernas trevnad.
 9. Instruktörer försöker i första hand hitta ersättare till pass själva - när det inte går ställs passet in om inte annan reserv finns i så god tid som möjligt.

Instruktörer ska skapa god stämning hos kunder och agera som ambassadörer för gymmet. Ju bättre vi tar hand om våra kunder och gymmet, desto fler nöjda kunder! Grundförutsättningen för instruktörsskap på Massive är att man först och främst är intresserad av att få människor att må bättre och att jobba för deras utveckling. Vi måste alltid sätta kunden i första rummet. Vi jobbar även med vår personliga utveckling – målet är alltid att bli en bättre instruktör.

I slutet av varje säsong utvärderas det gånga arbetet och nya avtal skrivs för nästkommande period. Avtal skrivs alltså på nytt för varje ny säsong.