Introduktion till 3D-träning


Välkommen till funktionell biomekaniksträning –  även kallad 3D träning. Med hjälp av 3D träning kan du hjälpa kroppen att klara av det du vill i vardagen och i livet. Som att lyfta barn, arbeta i trädgården eller spela fotboll. Funktionell Biomekanik är läran om hur kroppens muskler och leder fungerar i tre olika rörelseplan, det vill säga i tre olika riktningar.

Hur fungerar det?

3D Träning bygger på hur kroppen reagerar på de olika krafterna gravitation, underlagskraft, massa och moment. Eftersom dessa krafter bestämmer hur vår anatomi ser ut så vill 3D träning förbättra motståndskraften och samarbetet dem emellan – att skapa en balans i kroppen med både rörlighet och styrka. Det ger oss bättre förutsättningar att undvika skador och röra oss fritt i både vår vardag och träning. 

När passar 3D-träning?

3D träning är för alla! Vi lyder alla under samma fysiska lagar och kommer därför dra nytta av, och i viss mån använda oss av, träningsprinciperna för att få en välfungerande kropp. Det som skiljer sig från person till person är givetvis svårighetsgraden, vilket ofta handlar om rörelseomfång, hastighet och startpositioner.

FÖRDELAR MED 3D-TRÄNING

Fördelarna med 3D träning är många. Om kroppen bättre kan hantera de fysiska krafterna minskar onödig energiåtgång, lederna samspelar bättre – och mår bättre. Samtidigt är kroppen i skick att användas för det vi har behov av, som i idrotter eller vardagsaktiviteter.

Balans mellan rörlighet & stabilitet

För att förstå hur kroppen reagerar på olika krafter måste vi också förstå att kroppen inte är stöpt i en fast form. Tanken bakom funktionell träning är baserad på principer som inte tenderar att ändras, vad som dock ändras är hur minsta motståndets lag ser ut i varje individ, hur vi lättast rör oss obehindrat

Kroppen är designad för att vara skonsam så krafter kan spridas ut på flera ställen samtidigt – om denna design upprätthålls kommer våra leder fungera utan problem under en väldigt lång tid och minska risken för skador. Vår uppgift är därför att se till att vi rör oss på det mest skonsamma sättet, vilket betyder att rörlighet och stabilitet hör ihop, och inte kan separeras. Därför behöver våra övningar var utformade så dessa två kopplas samman och kompletterar varandra. Är en del av kroppen för rörlig kommer den inte motstå krafter på ett effektivt sätt, har vi för mycket stelhet så kommer heller inte kraften spridas på rätt sätt i kroppen.

Att tänka på

Det viktigaste i 3D träningen är att individen är i centrum. Detta innebär att alla som vill träna 3D träning behöver hitta sin egen funktionella tröskel i varje övning. Det handlar om att ta hänsyn till hur kroppen fungerar och ser ut, samt skador och begränsningar av olika slag, och vara lyhörd för detta. Vi är olika och oftast ser rörelserna olika ut beroende på individen som genomför den. Precis som i annan träning, finns ingen prestige i detta utan det om att lyssna in kroppen, och lära känna den.